Pomoc:IRC

Z ShoutWiki Polska
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oficjalnym kanałem IRC Shoutwiki jest #ShoutWiki w sieci irc.shoutwiki.com. Możesz wejść na kanał, wpisując adres irc.shoutwiki.com. Członkowie grupy wsparcia klienta lub inni użytkownicy są zwykle dostępni na kanale, więc jest to najszybszy sposób na uzyskanie pomocy.

Oficjalnym kanałem IRC ShoutWiki Polska jest #shoutwiki-pl w tej samej sieci. Najczęściej można tam spotkać administratorów ShoutWiki Polska oraz Miszę – polskojęzycznego staffa.

Jak się połączyć?

Istnieje kilka możliwości połączenia się z serwerem. Ta lista nie jest wyczerpująca – podaje jedynie najpopularniejsze sposoby.

  • Możesz połączyć się przez stronę http://irc.shoutwiki.com i użyć naszej bramki Perl/CGI IRC.
  • Niektóre przeglądarki internetowe (np. Opera, Firefox) mogą połączyć się z siecią przez adres irc://irc.shoutwiki.com/shoutwiki-pl.
  • Istnieje wiele klientów IRC – specjalnych programów łączących się z siecią. Wiele z nich jest dostępnych do ściągnięcia za darmo.

Zasady sieci

Poprzez korzystanie z sieci irc.shoutwiki.com zgadzasz się na poniższe warunki:

  • Nie atakuj: Zgadzasz się na nieatakowanie użytkowników sieci w żaden sposób, m. in. poprzez dokuczanie, flood, spam, zakładanie złej woli. Zakazane są zwłaszcza ataki na tle politycznym, rasowym, etnicznym, religijnym lub związanym z płcią.
  • Nie reklamuj w sposób niepożądany: Niechciane informacje handlowe przesyłane na kanał lub w prywatnych wiadomościach są uważane za niepożądane.
  • Nie off-topuj: Sieć irc.shoutwiki.com jest przeznaczona dla ShoutWiki. Dla off-topicu wydzielone są oddzielne kanały. Długotrwałe nieuzasadnione off-topowanie w niedozwolonych miejscach może skończyć się blokadą.
  • Nie działaj niezgodnie z prawem: Działania niezgodne z prawem, jak handel pirackimi plikami multimedialnymi, grami and niedozwolonymi modyfikacjami oprogramowania, rozsyłanie pornografii, hacking, są uznawane za off-topic.
  • Nasze oczekiwania względem użytkowników: Oczekujemy od wszystkich użytkowników traktowania innych z szacunkiem. Zgadzasz się stosować do uwag dawanych przez operatorów IRC.
  • Polityka względem botów: Wszystkie boty muszą otrzymać flagę +B, co pozwoli na ich identyfikację. Zabrania się dawania tej flagi innym kontom.

Podsumowanie

Polityka sieci jest ustalona w celu zapewnienia kanałom i sieci sprawnego działania. Użytkownicy, którzy nie chcą się do niej stosować, nie powinni korzystać z sieci, w przeciwnym wypadku mogą zostać zablokowani.

Komendy

Poniżej podane są ważne komendy, które mogą się przydać na IRC-u. Jeśli masz jakieś pytania o inne komendy, spytaj na kanale.

Wzywanie staffa

Wpisanie "@staff [wiadomość]" na którymś kanale poinformuje dostępnych pracowników ShoutWiki o prośbie o pomoc (jeśli wpiszesz wiadomość, również ona zostanie przekazana). Wyrażenie "@staff" musi znaleźć się na początku linii.

Rejestracja nicka

Rejestracja nicka na IRC jest szybka i prosta. Daje wiele korzyści, np. uniemożliwia innym używanie Twojego nicka, gdy jesteś niepodłączony. Aby się zarejestrować, wpisz /msg NickServ register <Twoje hasło> <Twój adres e-mail>. Upewnij się, że przed ukośnikiem nie ma spacji – w takim wypadku wiadomość zostałaby wysłana na aktualny kanał. Z tego powodu najbezpieczniej tę wiadomość wpisywać w oknie statusu.

Po zarejestrowaniu nicka, możesz wpisać /msg NickServ set enforce on, aby uniemożliwić korzystanie z nicka bez identyfikacji.

Inne komendy

Komenda Użycie Opis
CYCLE CYCLE <kanał1>,<kanał2> Natychmiastowo wychodzi i ponownie wchodzi na kanał. Niektóre klienty wymagają wpisania komendy /QUOTE CYCLE.
INVITE INVITE <nick> [kanał] Zaprasza wybranego użytkownika na kanał (domyślnie aktualny).
IRCOPS IRCOPS Wyświetla listę dostępnych pracowników ShoutWiki.
JOIN JOIN <kanał1>,<kanał2> <hasło1>,<hasło2>
JOIN 0
Dołącza do wybranych kanałów, a jeśli trzeba, podaje hasło. /JOIN 0 wychodzi ze wszystkich kanałów
KICK KICK <kanał> <nick> [powód] Wyrzuca użytkownika z kanału. Wymaga przynajmniej halfopa. Jeśli nie podasz powodu, domyślnie będzie nim Twój nick.
MODE MODE <kanał/użytkownik> <tryb>> Ustawia odpowiedni tryb kanałowi lub użytkownikowi (lista znajduje się niżej). Tryby użytkownika możesz ustawiać tylko samemu sobie.
NICK NICK <nickname> Zmienia nicka. Ze względu na ochronę przed floodem, możesz to zrobić tylko 3 razy w ciągu każdych 2 minut.
REMOVE REMOVE <channel> <user> [reason] Usuwa użytkownika z kanału, zabezpieczając przed ponownym dołączeniem. Wymagane uprawnienia operatora kanału.
SILENCE SILENCE +nick
SILENCE -nick
SILENCE
Ignoruje wiadomości od danego użytkownika lub grupy użytkowników już na poziomie serwera. Wpisanie /SILENCE bez parametrów wyświetli Twoją aktualną listę ignorowanych osób.
TOPIC TOPIC <kanał> [temat] Zmienia temat kanału. Jeśli kanał ma ustawiony tryb +t, wymaga halfopa, w przeciwnym wypadku może to zrobić każdy. Wpisanie /TOPIC bez parametrów wyświetli aktualny temat kanału.

Tryby użytkowników

Ta lista zawiera tryby użytkowników, ustawiane za pomocą komendy /MOVE.

Tryb Nazwa Opis
d Deaf
Głuchoniemy
Sprawia, że nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości z kanału.
i Invisible
Niewidzialny
Sprawia, że nie jesteś widoczny na liście wyświetlanej za pomocą komendy /WHO.
p Private
Prywatny
Sprawia, że kanały, na których przebywasz, nie są widoczne na liście wyświetlanej za pomocą komend /WHOIS i /WHO.
r Registered
Zarejestrowany
Oznacza Twój nick jako zarejestrowany. Ten tryb mogą ustawić tylko boty serwisowe.
s Server Notice Mask Sprawia, że widzisz wiadomości serwerowe. Wpisz /HELPOP snomasks, aby otrzymać listę.
x Hidden host
Ukryty host
Ukrywa Twojego hosta.
z Secure
Bezpieczny
Oznacza Cię jako używającego protokołu SSL.
B Bot Oznacza Cię jako bota.
G G-rated
Cenzurowany
Zamienia wszystkie wulgaryzmy w Twoich wypowiedziach na "<censored>".
I Caller ID
Identyfikacja rozmów prywatnych
Chroni Cię przed otrzymywaniem prywatnych wiadomości od użytkowników nieznajdujących się na liście /ALLOW.
Q Block forwards
Bez przymusowych wejść
Chroni Cię przed przymusowymi wejściami na inne kanały.
R Registered only
Tylko zarejestrowani
Odrzuca prywatne wiadomości od niezarejestrowanych użytkowników.
T CTCP block
Blokada CTCP
Chroni Cię przed otrzymywaniem wiadomości CTCP.

Tryby kanału

Ta lista przedstawia wszystkie tryby kanału. Aby je ustawić, potrzeba odpowiednich uprawnień, co zostało zaznaczone w tabeli (h = halfop, o = op, q = owner).

Tryb Nazwa Opis Dostęp
v <nick> Voice Nadaje użytkownikowi tzw. voice'a (może mówić, gdy kanał ma tryb +m) h
h <nick> Halfop Nadaje użytkownikowi halfopa. o
o <nick> Op Nadaje użytkownikowi opa. o
a <nick> Admin Nadaje użytkownikowi prawa admina na kanale (nie może być wykopany przez +o). q
q <nick> Owner Nadaje użytkownikowi pełne prawa na kanale (może być wykopany tylko przez innego ownera). q
b <parametr> Ban Ustawia bana (zobacz #Blokowanie). h
e <parametr> Omijanie bana Pozwala korzystać z kanału mimo ewentualnych blokad. h
I <parametr> Stałe zaproszenie Pozwala omijać tryb +i. h
c Blokada kolorów Blokuje wiadomości zawierające kolorowe znaki. o
f <param> Ochrona przed floodem Nadaje kanałowi ochronę przed floodem. o
i Tylko zaproszeni Aby wejść na kanał, użytkownik musi zostać zaproszony. h
j <wejścia:sekundy> Ochrona przed joinfloodem Ogranicza liczbę wejść danego użytkownika na kanał do <wejścia> wejść na <sekundy> sekund. o
k <hasło> Hasło Aby wejść na kanał, musisz od teraz podać hasło. h
l <liczba> Limit Ustawia maksymalną liczbę osób na kanale. o
m Moderacja Tylko użytkownicy z +vhoaq mogą się odzywać. h
n Blokada zewnętrznych wiadomości. Tylko użytkownicy na kanale mogą wysłać na niego wiadomość. h
s Tajny Kanał jest tajny, nie widać go na liście wyświetlanej za pomocą komendy /WHO. o
t Blokada tematu Tylko użytkownicy z +hoaq mogą zmieniać temat. h
z Tylko SSL Tylko osoby używające protokołu SSL mogą wejść na kanał. o
B Blokada przymusowych wejść Chroni kanał przed przymusowymi wejściami. q
F <kanał> Blokada kanału Jeśli użytkownik jest zbanowany na Twoim kanale, przy próbie wejścia zostanie przekierowany na kanał <kanał>. q
G Cenzurowany Zamienia wszystkie wulgaryzmy w wypowiedziach na Twoim kanale na "<censored>". o
M Rozmowa zarejestrowanych Tylko użytkownicy zarejestrowani lub z flagami +vhoaq mogą mówić. o
L <kanał> Zapasowy kanał Jeśli kanał jest pełny (+l), następny użytkownik zostanie przekierowany na <kanał>. q
R Tylko zarejestrowani Tylko zarejestrowani mogą wejść na kanał. o
Z Częściowa moderacja Wiadomości użytkowników zablokowanych lub niemających +vhoaq przy moderacji będą wysyłane do użytkowników mających +oaq. o

Blokowanie

Czasem trzeba zablokować jakiegoś użytkownika. Poniższa lista zawiera wszystkie rodzaje blokad.

Identyczne rodzaje występują dla trybu +e.

Użycie Nazwa Opis
MODE +b <nick!user@host> Ban Nie pozwala wejść użytkownikowi na kanał, a jeśli się on tam znajduje, nie pozwala mu mówić, jeśli nie ma on +vhoaq.
MODE +b ~q:<nick!user@host> Cisza Nie pozwala użytkownikowi mówić na kanale, jeśli nie ma on +vhoaq.
MODE +b ~n:<nick!user@host> Zmiana nicka Nie pozwala użytkownikowi zmienić nicka, jeśli nie ma on +vhoaq.
MODE +b ~c:[prefix]<kanał> Kanał Nie pozwala wejść na kanał użytkownikom znajdującym się lub mającym uprawnienia na innym kanale.
MODE +b ~r:<realname> Realname Nie pozwala wejść na kanał użytkownikom z określonym realname.
MODE +b ~f:<kanał>:<nick!user@host> Przekierowanie Użytkownicy zablokowani na Twoim kanale będą przekierowani na inny.
MODE +b ~S:<kanał> Synchronizacja Łączy listy zablokowanych użytkowników na dwóch kanałach. Zmiany na jednym kanale wpłyną na listę drugiego.

Zbanowany?

Jeśli zostałeś zablokowany na sieci (k-lined), wyślij maila pod adres ircAt sign.pngshoutwiki.com, jeśli chcesz poprosić o zdjęcie bana.